AquaSource Organic Super Berry Power C

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) odobrila je sljedeće tvrdnje: